Σεβόμαστε την ιδιωτικότητά σας

Οι παραγωγοί της ιστοσελίδας netfilms.gr, με σεβασμό στην ιδιωτικότητά σας και συμμόρφωση στους κανόνες προστασίας της (GDPR), σας γνωστοποιούμε τους όρους με τους οποίους χρησιμοποιούνται cookies κατά την περιήγησή σας, αναζητώντας την άδειά σας:

Η επίσκεψή σας συμμετέχει ανώνυμα σε συγκεντρωτικά αθροιστικά στατιστικά στοιχεία επισκεψιμότητας της ιστοσελίδας μας. Η υπηρεσία μέτρησης των στατιστικών Google Analytics, αξιοποιεί cookies στον περιηγητή σας.

Επιπλέον, cookies αξιοποιεί και η υπηρεσία Google Adsense, για την παρουσίαση εύστοχων διαφημίσεων προς τα ενδιαφέροντά σας, σύμφωνα με επιλογές που κάνατε σε ανεξάρτητες ιστοσελίδες ή που θα κάνετε στην υφιστάμενη. Αντίστοιχα και στο σώμα των video από την κοινωνική υπηρεσία Youtube.

Αναλυτικότερες εξηγήσεις και πληροφορίες για την ρύθμιση της ιδιωτικότητάς σας, θα βρείτε στην Πολιτική Απορρήτου (στο υποσέλιδο του site), από όπου μπορείτε να αλλάξετε τις επιλογές σας ανά πάσα στιγμή. Διαφορετικά θα ξαναερωτηθείτε σε 30 μέρες.

Επιλέξτε "ΑΠΟΔΟΧΗ", εφόσον έχουμε την άδειά σας, ή επιλέξτε "ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ" για να διαμορφώσετε πιο συγκεκριμένα τα σημεία στα οποία συναινείτε.


Επιλέξτε, αν δεν επιθυμείτε να συμμετέχουν οι ανώνυμες επισκέψεις σας, στα ομαδοποιημένα συγκεντρωτικά στατιστικά επισκεψιμότητας της ιστοσελίδας μας.

Επιλέξτε αν έχετε επιφυλάξεις να εμφανίζονται εύστοχες διαφημίσεις προς τα ενδιαφέροντά σας, για να απενεργοποιήσουμε την υπηρεσία.